Strona Główna


1% Dla OSP Borzęcin Duży

 

Jak co roku prosimy Was o przekazanie 1% podatku
na rzecz Naszej OSP.
W tym celu w swoim zeznaniu podatkowym
należy podać numer

KRS Związku OSP RP: 0000 116 212

a jako cel szczegółowy wpisać adres naszej jednostki:

OSP BORZĘCIN DUŻY
05-083 Borzęcin Duży
ul Warszawska 828

DZIĘKUJEMY :)